reus.cat
cerca
Logotip escola Olivera
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L’EBM L’Olivera centra el seu treball en l’aprenentatge significatiu, a través d’activitats lúdiques i experimentals, en un entorn emocionalment positiu, agradable i basat en el respecte de l’infant.

L’activitat és la nostra forma d’aprenentatge, posant l’accent en la importància de les percepcions sensorials, tenint en compte l’estat físic, moral, afectiu, social i intel·lectual de cada infant.

Busquem la llibertat d’acció, i recolzem la iniciativa individual i l’aprenentatge social com a model de convivència.

La nostra escola està oberta a l’observació i l’experimentació per desenvolupar la creativitat i donem i exigim a cadascú segons la seva capacitat,

Respectem el ritme de cada infant: els nens i nenes aprenen pel principi de motivació i del que saben i que volen aprendre. Per això cal conèixer l’infant a fons per poder partir dels seus interessos.