reus.cat
cerca
Logotip escola Olivera
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM Olivera està format per 16 professionals

1 directora, 7 educadores, 2 suports, 6 assistents infantils, 1 vetlladora

També tenim 2 estudiants en pràctiques en la modalitat de DUAL, 2 educadores que cobreixen baixes, 1 pscòloga que ve un cop en setmana i una educadora que acompanya els infants amb NESE al carro multisensorial.

El paper de l'educadora el podriem resumir en 4 accions:

*observar: a través del llenguatge verbal i no verbal, els infants ens diuen moltes coses i l'observació ens fa ser molt conscients de la seva evolució i necessitats individuals.

*Documentar: deixar constància de manera escrita o en imatges d'allò que passa a l'aula 

*Acompanyar: estar present al costat de l'infant durant el seu procès maduratiu i oferir-los el nostre suport i recursos per ajudar-los a crèixer en el seu dia a dia.

*Mediar: davant els conflictes que es puguin produir dins l'escola bressol, hem d'intervenir de forma no invasiva oferint-los recursos per poder resoldre'ls.

Tots junts treballem pel benestar dels infants i acompanyem a les famílies en aquesta primera etapa d'escolarització.